Tarieven

Voor kinderen en jongeren tot 12 jaar volgen we de conventietarieven. De meeste behandelingen zijn op die manier volledig terugbetaald. We passen voor hen ook het derde betalersysteem toe wat betekent dat je de betaling niet hoeft voor te schieten, het ziekenfonds betaalt ons rechtstreeks uit. Breng wel steeds de kids-ID mee.

Voor patiënten vanaf 12 jaar werken we niet aan conventietarieven. De overheid investeert onvoldoende middelen in moderne tandheelkunde met als gevolg dat sommige behandelingen (zo goed als) niet terugbetaald zijn, voor andere betaal je mogelijks tot de helft remgeld. We raden aan je bijkomend te verzekeren, veel mutualiteiten bieden een extra tandverzekering aan. We zijn ook steeds bereid je persoonlijk in te lichten over de mogelijke kosten. Aarzel dus niet om op voorhand informatie te vragen.

 • preventief mondonderzoek, incl. (eventuele) RX-foto's, behandelplan en instructies: € 102
 • tandsteen verwijderen boven-en onderkaak (max. 30 min): € 104
 • per bijkomend kwartier: € 26
 • vulling composiet (afh. van aantal vlakken): tussen € 136 en € 220
 • wortelkanaalvulling (afh. van aantal kanalen): tussen € 251 en € 447 (enkel de kanalen, dus zonder definitief kroonherstel)
 • tand trekken: € 104 (zonder complicaties of hechting)
 • tandkroon full zirconium: € 780
 • tandkroon zirconium + porselein: € 924 (hoogesthetisch)
 • tanden bleken onder-en bovenkaak: € 443 (home bleaching)
 • consultatie: € 48/kwartier
 • Facet composiet € 295
 • Facet porselein € 870
 • implantaat + kroon: +/- € 2.000 (vraag individuele offerte)
 • Implantaat (prijs bij benadering) € 900
 • Implantaatkroon zirconium: +/- € 2.000
 • Implantaatkroon zirconium + porselein +/- € 2.000
 • 3-delige brug porselein € 2.884 zirconium € 2.226
 • overkappingsprothese op 2 implantaten met bestaande prothese (verankering) (excl. implantaten) € 2.067
 • overkappingsprothese op 2 implantaten met nieuwe prothese (excl. implantaten) € 4.179
 • Vaste brug op 6 implantaten (excl. implantaten) €11.715
 • Orthodontie Invisalign i7 beide kaken (max 7 aligners) € 2.116
 • Orthodontie Invisalign lite beide kaken (max 14 aligners) € 3.362
 • Orthodontie Invisalign full beide kaken (onbeperkt aantal aligners) € 4.687
 • Opbeetplaat € 312
 • Retentiespalk € 311
 • Retainer € 169

Een uitgebreidere lijst is te verkrijgen in de praktijk.  

Bij prothesewerk wordt een individuele prijsraming gemaakt. 

Wat je terugkrijgt van je mutualiteit of verzekering kunnen we niet met zekerheid zeggen. Er zijn meerdere factoren: bij welke mutualiteit je bent aangesloten, of je een bijkomende verzekering hebt voor tandzorgen, of er het jaar voordien een terugbetaalde prestatie is geattesteerd bij je tandarts én ingediend bij je mutualiteit, je leeftijd, je status (WIGW), ....  
We vragen je bij voorkeur te betalen met bancontact of smartphone. Gelieve cash te vermijden.
Vraag ons niet om fraude te plegen met de verzekering ("een ander nummer uitschrijven", "op naam van iemand anders", .... ). We houden het graag correct.

Er kan geen garantie verleend worden op tandheelkundige behandelingen.