Als tanden verloren gaan, zijn er meestal verschillende mogelijkheden om die te vervangen. Afhankelijk van je verwachtingen en wat je financieel wilt investeren, kun je dat doen met een uitneembare prothese of een vaste prothese op je eigen tanden of op implantaten. We raden je aan een uitgebreide studie te laten maken door je tandarts zodat een goed overwogen beslissing kan genomen worden. Daartoe verzamelen we eerst zoveel mogelijk gegevens (algemeen medisch, radiologisch, klinisch) zodat we je de beste oplossing en eventueel alternatieven kunnen voorstellen. Indien meerdere mogelijkheden, geven we graag meer uitleg over de verschillende opties.

Uitneembare prothese | Kunstharsprothese

Een kunstharsprothese bestaat volledig uit kunsthars.

Financieel is dit de meest voordelige oplossing om tanden die getrokken zijn te vervangen.

Terugbetaling van je ziekenfonds krijg je vanaf 50 jaar.  Sommige ziekenfondsen of verzekeraars maken (beperkt) een uitzondering. Informeer je goed op voorhand, kijk je polis na of vraag uitleg over terugbetaling bij je verzekeraar. Ziekenfondsen of verzekeraars kunnen je géén informatie geven over prijzen, enkel over terugbetalingen.

Als alle tanden van één kaak zijn getrokken, spreek je over een volledige prothese. Zijn er nog tanden aanwezig en andere getrokken, dan maken we een partiële prothese.


De prothese wordt doorgaans gemaakt in 4 stappen (4 afspraken). Nadien is vaak een controle vereist waarbij zo nodig nog een kleine aanpassing gebeurt (drukplaats wegslijpen) om de prothese nog beter te doen passen.  Het duurt dus op zijn minst 2 tot 4 weken tot je prothese "af" is.

Zo onderhoud je je prothese

Uitneembare prothese | Frameprothese

Een frameprothese bestaat voor een deel uit gegoten metaal en past steviger aan tegen je restgebit. Dat kan dus ook enkel gemaakt worden wanneer voldoende tanden nog aanwezig zijn. Die pijlertanden moeten van goede kwaliteit zijn.

Voordelen zijn:

 • Het leunt en steunt niet op je tandvlees maar op je resterende tanden. Het zit dus vaster dan een kunstharsprothese die volledig op je tandvlees steunt.
 • Metaal is sterker dan kunsthars, dus kunnen we de "basis" kleiner en fijner uitwerken. Minder tandvlees (en vooral in de bovenkaak: minder van je verhemelte) is "bedekt" met kunsthars. Het stoort minder bij eten, spreken, en de smaak van je eten gaat er minder op achteruit.

Nadelen kunnen zijn:

 • Metalen haken zouden kunnen zichtbaar zijn. Bespreek dit goed op voorhand met je tandarts.
 • Een meerkost van enkele honderden euro's, door de basisverzekering van je mutualiteit niet vergoed. Vraag op voorhand een prijsbestek.

Uitneembare prothese | Voorlopige prothese (immediaat prothese)

Soms maken we een voorlopige prothese, die dient om een periode te overbruggen, in afwachting van een definitieve oplossing. Doel: de mond laten genezen na het trekken van meerdere tanden. Op die manier hoef je niet zonder tanden rond te lopen. Na het trekken van tanden is een periode van minstens 2 maanden vereist om de wonden te laten genezen. Als een tand getrokken wordt, krijg je bij de genezing van de wonde krimp van het kaaksbeen, en daarom maken we niet onmiddellijk een definitieve prothese.

Een voorlopige prothese wordt in 1, maximum 2 afspraken gemaakt. Daarom is er geen terugbetaling van je ziekenfonds (4 stappen vereist). Een voorlopige prothese kost minder dan een definitieve.

Een voorlopige prothese past niet perfect en komt na een tijdje losser te zitten. Verwacht niet te veel op vlak van esthetiek en functionaliteit. De eerste maanden kan het erg lastig zijn.

Soms kunnen we de voorlopige prothese aanpassen en kan die blijven functioneren. Op die manier blijven de kosten beperkt. We kunnen dat echter op voorhand niet beloven. Evaluatie na 2 à 3 maanden is noodzakelijk waarbij meestal wordt besloten te starten met de definitieve prothese die veel beter past en ook op esthetisch vlak meer voldoening brengt.

Bij het trekken van meerdere tanden is het vaak nodig na een half jaar en zelfs nog eens na een jaar de prothese aan te passen aan de vorm van het kaaksbeen. Het is dus normaal dat er een lange periode is van genezing en aanpassing alvorens je comfortabel kunt functioneren met je nieuwe prothese. Hou dus rekening met die bijkomende aanpassingen en bijhorende kosten.

Uitneembare prothese | Overkappingsprothese op implantaten

Play Video

Uitneembare prothese | Onderhoud

 • Reinig dagelijks je prothese. Doe dat met een protheseborstel en vloeibare zeep, geen tandpasta! (te abrasief)
 • Doe je prothese ‘s nachts uit.  Anders is de kans groot dat je een schimmelinfectie krijgt onder je prothese (ook al voel je dat niet).
 • Kom jaarlijks op controle. Zo blijf je in orde voor terugbetaling bij je ziekenfonds. We controleren of de prothese nog goed zit en of er geen aanpassingen nodig zijn (ook al heb je geen last). Jaarlijks screening op mondslijmvliesafwijkingen is noodzakelijk in het kader van kankerpreventie.
 • Je mond verandert. Na een tijd komt de prothese losser te zitten. Om je prothese beter te doen aansluiten op je tandvlees, kunnen we een nieuwe laag kunsthars laten leggen aan de binnenkant (=rebasing). Dan zit de prothese meestal vaster, stabieler.  Bij vrouwen krimpt het kaaksbeen sneller dan bij mannen. Vanaf 50 jaar krijg je 2 keer op 7 jaar tijd terugbetaling voor rebasing bij je ziekenfonds.
 • Een prothese die gebroken of gebarsten is, kan (vaak) hersteld worden. Vanaf 50 jaar krijg je van de mutualiteit 1 keer per jaar terugbetaling voor een herstelling.
 • Ga niet rechtstreeks naar een tandtechnieker. Die is niet bevoegd om in de mond te werken (niet legaal) en ziet andere problemen als cariës of belangrijke mondveranderingen niet. Daarenboven riskeer je uiteindelijk meer te betalen omdat je op die manier niet verzekerd bent.

Vaste prothese | Kroon

Het kan gebeuren dat je het advies krijgt om een tand te overkronen. In dat geval is de tand misschien nog wel te herstellen met een vulling maar biedt dat niet de nodige bescherming tegen breken of barsten. Een porseleinen tandkroon is in dat geval sterker en ook mooier.

Je kiest uiteraard zelf of je die investering al dan niet doet, maar het uitstellen of afstellen van behandeling kan betekenen dat je die tand op termijn verliest. Er kan een barst of breuk ontstaan die zo diep loopt dat de tand niet meer kan behouden blijven. Indien je een verloren gegane tand wil vervangen (met een implantaat of brug), dan kost het een pak meer (+/- 2000€).

Procedure

Een kroon in porselein wordt gemaakt in een tandtechnisch labo. Doorgaans zijn er 2 afspraken nodig bij je tandarts om een kroon te vervaardigen.  Volgende stappen moeten worden doorlopen: slijpen, voorlopige kroon, afdrukken (scannen), kleurbepaling, beetname, plaatsen.

Kostprijs

Bekijk de tarieven

Er is bijna geen terugbetaling door je ziekenfonds. Er is wel een steeds uitgebreider aanbod van aanvullende verzekeringen die we dan ook aanbevelen.

Duurzaamheid

In de literatuur wordt een gemiddelde duurzaamheid beschreven van 12 jaar.  Er kan geen garantie verleend worden.

Procedure
Procedure tandtechniek

Vaste prothese | Implantaat

Een tandimplantaat is enkel aangewezen als de tand op geen enkele manier meer kan hersteld worden en dus getrokken moet worden.

Oorzaak van het tandverlies kan zijn:  een niet op te lossen infectie aan of rond de wortels, een diepe barst die het herstel of behoud van de tand onmogelijk maakt, een defect aan je tand dat zich onder het botniveau bevindt...

Verder kan je ook een implantaat laten plaatsen waar een tand reeds enige tijd geleden verwijderd is geweest.

Verloop van de behandeling (solitair implantaat)

 1. Er wordt besproken of een implantaat mogelijk is én of dat wel de beste oplossing is in jouw specifieke situatie.
 2. Vervolgens verwijzen we je door naar een parodontoloog, die verder onderzoekt (o.a. met een 3D-scan) of je bot geschikt is voor een implantaat en welk implantaat het meest aangewezen is.
 3. Een afspraak wordt vastgelegd bij de parodontoloog voor het plaatsen van het implantaat.
 4. Daarna volgt een "inhelingsperiode' van enkele weken tot enkele maanden. Ondertussen kan een voorlopige oplossing (voorlopige prothese, voorlopige kroon op implantaat, ...) voorzien worden (niet altijd nodig).
 5. Na controle van de inheling (bij de parodontoloog) kan je terug naar je tandarts om een definitieve kroon (porselein) te laten maken op het implantaat.

Prijs

  Kostprijs

  Bekijk de tarieven

 • Je ziekenfonds voorziet bijna geen terugbetaling. Eventueel bestaat er (gedeeltelijke) terugbetaling via een aanvullende verzekering.
 • Voor uitgebreide werken met meerdere implantaten dien je een gedetailleerd prijsbestek te laten opmaken.

Nazorg

Uitermate belangrijk:

 • Zelfzorg, met name een goede mondhygiëne, is een absolute vereiste om je implantaat langdurig te kunnen houden.
 • Elke dag tussen de tanden poetsen is noodzakelijk voor de stabiliteit op lange termijn en de gezondheid van bot en tandvlees rond je implantaat.
 • Roken is nadelig. Rookstop wordt ten zeerste aanbevolen.
 • Een implantaat is niet voor "eeuwig".  Ook implantaten zijn onderhevig aan 'slijtage'. Mogelijke problemen kunnen zijn: breuk van porselein, breuk van schroef, loskomen, wegzakken van bot rond het implantaat. Sommige van die problemen kunnen we oplossen. Voor ontsteking van bot rond een implantaat is er echter nog steeds geen goede behandeling.

In de meeste gevallen is het resultaat comfortabel en duurzaam.

Er kan geen "garantie" verleend worden op implantaten of de prothese/kroon/brug erop.

Procedure solitair implantaat
Vergelijking tussen implantaat en brug

Vaste prothese | Brug op natuurlijke tanden of op implantaten

Een tand die getrokken is, kan vervangen worden door een brug. Een brug hangt vast (gecementeerd) aan de buurtanden.

Meestal geven we de voorkeur aan een implantaat omdat je dan andere tanden niet 'verblokt' met elkaar. Daarenboven gaan we vermijden om (pijler)tanden te beslijpen als dat niet echt hoeft. In specifieke gevallen of indien het niet mogelijk is om een implantaat te plaatsen, kan toch geopteerd worden voor een brug. Na klinisch onderzoek en (evt.) overleg met de parodontoloog, kan je tandarts daar meer gericht advies over geven.

Procedure

Een brug in porselein wordt gemaakt in een tandtechnisch labo. Doorgaans zijn er 2 à 3 afspraken nodig bij je tandarts om een brug te maken.

Indien er nog een tand moet getrokken worden, is er soms de noodzaak om de genezingsperiode (8 weken minimum) te overbruggen met een voorlopige brug.

Volgende stappen moeten worden doorlopen: slijpen, tijdelijke afsluiting (voorlopige brug of kronen), afdrukken (scannen), kleurbepaling, beetname, plaatsen.

Kostprijs

Bekijk de tarieven


Voor prothese op implantaten: vraag een individuele prijsberaming.


Er is zo goed als geen terugbetaling door je ziekenfonds. Eventueel wel bij een andere verzekeraar of met een uitgebreide tandzorgverzekering.

Duurzaamheid

In de literatuur wordt een gemiddelde duurzaamheid beschreven van 12 jaar. Er kan geen garantie verleend worden op een brug.

Driedelige brug op eigen tanden
Vaste brug op 4 implantaten